เอ็นดูเฮิร์บ จึงมุ่งมั่นที่จะนำคุณค่าจากเกษตรกรผู้ปลูกส่งมอบสู่ผู้บริโภค โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางคัดสรรอาหารปลอดสารพิษ อาทิ ผัก ข้าว ผลไม้ ให้แก่ผู้บริโภค พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสุขภาพดี อยู่ดี กินดี  “ผู้ซื้อสุขภาพดี เกษตรกรมีความสุข” คือ เป้าหมายสูงสุด

 

ABOUT US

    เริ่มจากบริษัท ว. ธนทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยมามากกว่า 100 แบรนด์ ทั้งปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ มีฐานการผลิตที่สูงและมั่นคง ล่าสุดนี้ได้ก่อตั้งบริษัท MTT ทรัพย์เจริญ จำกัด เป็นบริษัทย่อย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส่งออกต่างประเทศ นำโดยคุณมัณทิตา วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมการเกษตรมากกว่า 20 ปี 
    คุณมัณทิตา พบความจริงของเกษตรกรไทยที่ว่า เกษตรไทยมีเนื้อที่เอง ที่จริงแล้วสามารถสร้างรายได้จำนวนมากหรือสามารถใช้ชีวิตกินดีอยู่ดี แต่สิ่งที่พบเห็นนั้นกลับตรงข้าม คือ เกษตรกรล้วนแต่ฐานะไม่ดี  มีหนี้สินจำนวนมากซึ่งปัญหาเกิดจากคนกลางที่กดราคาและการดำเนินการปลูกพืชที่ใช้ต้นทุนสูง คุณมัณทิตาจึงร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยในการลดต้นทุนของเกษตรกรเพื่อความปลอดภัยทางผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยปราศจากสารเคมีภายใต้แบรนด์ นกแก้วคิงส์พลัส

 

 

PRODUCTS

More Great Products​

นวัตกรรมของเราได้จากการย่อยสลายอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม

ผักของเราไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง  หรือสารเคมีอื่น ๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค​

เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตเพื่อให้ได้
อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพมากที่สุด​

คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจพบสาร เคมีตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักสดของไทยหลายชนิดที่ เกินมาตราฐานไปมาก กล่าวคืออยู่ที่ 85-100%​

CERTIFICATE​

 

GALLERY​

GET IN TOUCH​

บริษัท เอ็ม.ที.ที  ทรัพย์เจริญ จำกัด
99/9 หมู่ 9 ตำบล กรับใหญ่ อำเภอ บ้านโป่ง 
จังหวัด ราชบุรี 70190​

HOME

Blog

โทรหาเรา คลิกเลย!

070-555- 100-0269

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

บริษัท เอ็ม.ที.ที  ทรัพย์เจริญ จำกัด
99/9 หมู่ 9 ตำบล กรับใหญ่ อำเภอ บ้านโป่ง 
จังหวัด ราชบุรี 70190​

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !