ABOUT  US

 

 

ENDUHERB

 

“เพราะเราตั้้งใจจะช่วยเกษตรกรไทย ให้พ้นจากมุมมองความคิดเดิม”​

​    เริ่มจากบริษัท ว. ธนทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยมามากกว่า 100 แบรนด์ ทั้งปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ มีฐานการผลิตที่สูงและมั่นคง ล่าสุดนี้ได้ก่อตั้งบริษัท MTT ทรัพย์เจริญ จำกัด เป็นบริษัทย่อย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส่งออกต่างประเทศ นำโดยคุณมัณทิตา วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมการเกษตรมากกว่า 20 ปี

คุณมัณทิตา พบความจริงของเกษตรกรไทยที่ว่า เกษตรไทยมีเนื้อที่เอง ที่จริงแล้วสามารถสร้างรายได้จำนวนมากหรือสามารถใช้ชีวิตกินดีอยู่ดี  แต่สิ่งที่พบเห็นนั้นกลับตรงข้าม คือ เกษตรกรล้วนแต่ฐานะไม่ดี  มีหนี้สินจำนวนมากซึ่งปัญหาเกิดจากคนกลางที่กดราคาและการดำเนินการปลูกพืชที่ใช้ต้นทุนสูง คุณมัณทิตาจึงร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยในการลดต้นทุนของเกษตรกรเพื่อความปลอดภัยทางผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยปราศจากสารเคมี

  

 

​ปัจจุบัน แหล่งวิจัยต่างๆ พบว่า ผักและผลไม้ที่จำหน่ายทั้งในตลาดสด และห้างสรรพสินค้า มีสารตกค้างปนเปื้อนเกินมาตรฐานถึง 46.4% ส่วนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งพบการปนเปื้อนในผักผลไม้ไทย 90-100% เกิดวิกฤตในระบบอาหารไทย ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็นปัญหาใหญ่และรุนแรงมากของสังคมไทย การบริโภคอาหารปนเปื้อนเหล่านี้ เป็นสาเหตุสำคัญทำให้มีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นโรคที่ทำให้คนไทยตายอันดับหนึ่งมากว่า 17 ปี         มะเร็งไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เป็นโรคจากพฤติกรรมการบริโภคที่ผิดและได้รับสารพิษตกค้างจากอาหาร  เอ็นดูเฮิร์บ จึงมุ่งมั่นที่จะนำคุณค่าจากเกษตรกรผู้ปลูกส่งมอบสู่ผู้บริโภค โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางคัดสรรอาหารปลอดสารพิษ อาทิ ผัก ข้าว ผลไม้ ให้แก่ผู้บริโภค พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสุขภาพดี อยู่ดี กินดี  “ผู้ซื้อสุขภาพดี เกษตรกรมีความสุข” คือ เป้าหมายสูงสุด

ภายใต้แบรนด์ นกแก้วคิงส์พลัส ประกอบไปด้วย พลัส 14, 24, 36 ,41, 42 ,45, 55 11 ,ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถตอบโจทย์เกษตรกรได้อย่างแท้จริง นอกจากจะได้ผลผลิตที่น่าพึงพอใจแล้วยังสามารถลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดและปลอดภัยอย่าง 100%  ซึ่งผัก ผลไม้ หรือข้าวที่ได้มาจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกนั้น จะนำไปตรวจสอบสารพิษตกค้างในสถาบันที่มีความเชื่อถืออย่าง central lab thai  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรผู้ปลูกและผู้บริโภคผู้ซื้อด้วย ปัญหาต่อมาที่พบคือ ปัญหาที่เกษตรกรไม่มีตลาด คุณมัณฑิตา จึงได้ก่อตั้ง เอ็นดูเฮิร์บ ขึ้นมา เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้าเกษตรปลอดสารช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก นำคุณค่าจากเกษตรกรส่งมอบสู่ผู้บริโภค “ผู้ซื้อสุขภาพดี เกษตรกรมีความสุข” คือ เป้าหมายสูงสุด

เอ็นดูเฮิร์บ

เอ็นดูเฮิร์บ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อตรวจหาสารพิษตกค้างในผักเพื่อความปลอดภัยที่แท้จริง​

รวมถึงบริษัท enduherb social enterprise บริษัทที่ส่งมอบคุณค่า ผลิตภัณฑ์ปลอดสารถึงผู้บริโภคและอุตสาหกรรม

“เสาหลักของไทยคือเกษตรกรรม”​

เกษตรปลอดภัย ต้องทำให้ครบของ 3 อย่าง พืชผู้ปลูกและผู้คนบริโภคจะต้องปลอดภัย

มัณฑิตา วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
ประธานบริษัท MTT ทรัพย์เจริญ จำกัด
ประธานและผู้ก่อตั้ง เอ็นดูฟาร์ม และเอ็นดูดิช

 

“เพราะเราตั้้งใจจะช่วยเกษตรกรไทย ให้พ้นจากมุมมองความคิดเดิม”​

“เกิดจากดิน โตเป็นดาว ด้วยศาสตร์พระราชา”

ถามว่าศาสตร์พระราชามีเพื่ออะไร
พระองค์ท่านรักประเทศไทย รักคนไทย อยากให้คนไทย อยู่ดีมีสุข

“ เมื่อประมาณปี 2523 ผมก็ได้ไปพัฒนาที่อยู่อาศัยและทำกิน ที่อำเภอสระแก้ว อำเภอพัฒนานิคมซึ่งเป็นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรีตอนไปทำ พระองค์ท่านพระราชทานสังกะสีให้ 10 แผ่น ตะปูให้กิโลหนึ่ง เพื่อทำบ้านแต่ละบ้านใกล้ๆกับที่ทำกินให้.นี่คือ “ความห่วงใย” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยากให้ประชาชนกินดี อยู่ดี”.ในช่วงเวลานั้นก็ยังมีการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์อยู่พระองค์ท่านก็รับสั่งว่า เขาเหล่านั้น ก็รักประเทศชาติเหมือนกับเรา แต่วิธีคิด วิธีปฏิบัติแตกต่างกันประเทศนี้ มีปัญหาอยู่ 2 อย่างที่ต้องช่วยกันแก้ คือหนึ่ง, ปัญหาความไม่รู้ กับสอง, ปัญหาความยากจน ฯ "

 

GET IN TOUCH​

บริษัท เอ็ม.ที.ที  ทรัพย์เจริญ จำกัด
99/9 หมู่ 9 ตำบล กรับใหญ่ อำเภอ บ้านโป่ง 
จังหวัด ราชบุรี 70190​

HOME

Blog

โทรหาเรา คลิกเลย!

070-555- 100-0269

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

บริษัท เอ็ม.ที.ที  ทรัพย์เจริญ จำกัด
99/9 หมู่ 9 ตำบล กรับใหญ่ อำเภอ บ้านโป่ง 
จังหวัด ราชบุรี 70190​

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !