การทำฟาร์มปลอดสารพิษ​

การทำฟาร์มปลอดสารพิษ

การทำฟาร์มปลอดสารพิษ คือวิธีปลูกพืชเเละเลี้ยงปศุสัตว์โดยไม่ใช้ยาฆ่าเเมลง ปุ๋ย ฮอร์โมนเร่งโต หรือสารเคมีอื่นๆ หลักการพื้นฐานของการทำฟาร์มปลอดสารพิษคือ การรักษาสมดุลขององค์รวมตามธรรมชาติ สร้างผลผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม เเละการปรับองค์ประกอบที่หลากหลายให้สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ในดิน พืช ปศุสัตว์ เเละผู้คน เป้าหมายหลักของการเพาะปลูกเเบบปลอดสารพิษคือ เพื่อสร้างธุรกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว เเละอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างผาสุขเเทนการใช้สารเคมี

 

คำที่เกษตรกรปลอดสารพิษมักใช้ในการทำฟาร์มปลอดสารพิษนั้นมีมากมาย เช่น ปุ๋ยหมัก พืชคลุมดิน ปุ๋ยเขียว เเละการปลูกพืชหมุนเวียน เกษตรกรใช้วิธีเหล่านี้เพื่อจัดการคุณภาพดินเเละน้ำ รวมไปถึงเพื่อควบคุมวัชพืช โรค เเละเเมลงด้วยวิธีธรรมชาติ

 

การหมักปุ๋ย คือวิธีที่ใช้บ่อยทั้งสำหรับสวนประดับบ้านเเละฟาร์มเพาะปลูก ปุ๋ยหมักเกิดจากการเน่าเปื่อยของขยะอินทรีย์ เช่น เปลือกไม้ที่กระเทาะหลุด ใบไม้ มูลสัตว์ เศษอาหาร ปุ๋ยจะถูกนำไปโรยบนแปลงผักในสวนที่บ้านหรือฟาร์มปลอดสารพิษ การหมักปุ๋ยก่อให้เกิดแบคทีเรียเเละจุลินทรีย์ชนิดดี ที่จะช่วยให้ดินอุดมไปด้วยสารอาหารเเละความชุ่มชื้น นอกจากนี้ เเบคทีเรียเเละจุลินทรีย์ยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วย

 

พืชคลุมดินเเละปุ๋ยเขียว คืออีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มคุณภาพดินอย่างเป็นธรรมชาติ พืชคลุมดินทำหน้าที่ปกป้องหน้าดินจากการกัดเซาะของน้ำเเละลม นอกจากนี้ยังช่วยดูเเลดินให้มีสุขภาพดี เเละเก็บกักองค์ประกอบอินทรีย์ของดิน ปุ๋ยเขียวคือพืชคลุมดินอีกประเภทที่ช่วยคืนสารอาหารสู่ดิน เพียงไถกลบปุ๋ยเขียวให้ผสมกับเนื้อดิน เราก็สามารถเพิ่มองค์ประกอบอินทรีย์ในดินได้

 

การปลูกพืชหมุนเวียน คือวิธีที่ใช้เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน หากเกษตรกรปลูกพืชเดี่ยว ซึ่งหมายถึงการปลูกพืชชนิดเดียวตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ดินขาดสารอาหารได้ เกษตรกรปลอดสารพิษใช้กลยุทธ์นี้เพื่อทำให้ดินกลับมามีชีวิตชีวา เเละอุดมไปด้วยสารอาหารอีกครั้ง

 

นอกจากวิธีเหล่านี้ ยังมีเทคนิคการจัดการที่ยั่งยืนเเละปลอดสารพิษอีกมากมายที่ใช้ในการทำฟาร์มปลอดสารพิษ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของฟาร์มเพาะปลูก สำหรับการปลูกพืชปลอดสารพิษนั้น เกษตรกรเลือกที่จะไม่ใช้อุปกรณ์เคมี เพราะวิธีเหล่านั้นเป็นการเเก้ปัญหาระยะสั้น เเละไม่ช่วยลดปัญหาในระยะยาว เกษตรกรมักออกเเบบเเละจัดการระบบเพาะปลูกด้วยตัวเองในการทำฟาร์มปลอดสารพิษ นั่นคือสาเหตุที่ทำให้การทำฟาร์มปลอดสารพิษอย่างประสบความสำเร็จนั้นค่อนข้างท้าทาย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรเหล่านี้ยืนยันที่จะเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารพิษต่อไป เพราะพวกเขาใส่ใจสิ่งเเวดล้อม เเละกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านลบของการเพาะปลูกด้วยสารเคมีที่ใช้ในระบบฟาร์มทั่วไป

 

การทำฟาร์มปลอดสารพิษสามารถช่วยปกป้องสิ่งเเวดล้อม ลดการพังทลายเเละความเสียหายของดิน เเละยังช่วยลดมลพิษในอากาศเเละดินอีกด้วย ปัจจุบันนี้ ตลาดผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ผู้บริโภคมากมายต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่ปราศจากสารพิษจากยาฆ่าเเมลง หรือปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เพราะพวกเขาเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนั้นดีต่อสุขภาพมากกว่า นอกจากนี้ ผู้บริโภคส่วนมากยังเลือกที่จะรับประทานอาหารปลอดสารพิษ เพราะเป็นห่วงสิ่งเเวดล้อม เเละต้องการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรม

 

ที่มา

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/09-077.htm


https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/organic-farming.htm


https://www.sare.org/Learning-Center/Bulletins/Transitioning-to-Organic-Production/Text-Version/What-is-Organic-Farming

 

 10-enduherb_com-HWY-Phanchita

GET IN TOUCH​

บริษัท เอ็ม.ที.ที  ทรัพย์เจริญ จำกัด
99/9 หมู่ 9 ตำบล กรับใหญ่ อำเภอ บ้านโป่ง 
จังหวัด ราชบุรี 70190​

HOME

Blog

063-151-9626

070-555- 100-0269

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

บริษัท เอ็ม.ที.ที  ทรัพย์เจริญ จำกัด
99/9 หมู่ 9 ตำบล กรับใหญ่ อำเภอ บ้านโป่ง 
จังหวัด ราชบุรี 70190​

enduherb19@gmail.com