OUR  PRODUCTS

 

“เพราะเราตั้้งใจจะช่วยเกษตรกรไทย ให้พ้นจากมุมมองความคิดเดิม”​

นกแก้วคิงส์พลัส

นกแก้วคิงส์พลัส ได้ทำการคิดค้นแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งนำมาสู่ชุดผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งขบวนการชีวิตพืช​

บำรุงดิน​

ช่วยเหลือ ปรับสภาพดิน ที่ปลูกซำ้ที่เดิมไม่ได้ ต้องย้ายฐานปลูกบ่อย ทำให้สิ้นเปลือง ท่อต่อ และปัญหา การให้นำ้ 

พลัส 45 สำหรับพืชที่ย้ายถิ่นฐาน​

ฝังไว้ลึกๆใต้ดิน ที่ต้องการความชื้น หรืออุ้มนำ้ไว้ใต้ดิน ไว้ล่อราก และ ปลดปล่อย อะไรบางอย่างชั้นดินลึกๆให้พืชได้กิน ตลอดจนเก็บเกี่ยว

 

พลัส 50 อุ้มน้ำใต้ดิน

พลัส 51 แก้ไขปัญหาเชื้อราในดิน 

แปลงที่เจอปัญหารา แบคทีเรีย หนักๆ เชื้อโรคที่ เอาไม่อยู่ โปรยให้ทั่วๆค่ะ มาลองเอาไปดูค่ะ ไม่มีสารตกค้าง ในพืช ในคน 

 

รหัสนี้เปรียบ คือ นางเอก ผสมนำ้ยี่สิบลิตร งามหยด ทุกพืชค่ะ มีนำ้มีนวล ผิวสวย กลิ่นดี และ ปลอดสาร

 

อะมิโน 36 เคลือบและบำรุงพันธุ์  

พลัส  14 สร้างสมดุลดิน   

วัสดุปรับสมดุลดิน บรรจุ 50 กก คุณสมบัติ สร้างเมือง ในดิน ได้อย่างยอดเยี่ยม

 

พลัส 24 เร่งดอกเร่งผล    

สำคัญต่อ ไม้ดอก และอยากให้ออกผล การปรับด้วย 14 และตาม ด้วย 24 เมืองในดิน จะสมบรูณ์ ขึ้นอีกมาก

 

ช่วยป้องกันแมลง หนอน เพลี้ย และ อีกมากมาย ที่กวนใจ เกษตรกร เราปรับปรุง ทางดินให้ ก็ปรับปรุง ทางใบ ทางต้น ยอดออ่น

 

พลัส 41 ป้องกันแมลงและศัตรูพืช   

42 โครงดิน จะอุดม ด้วย แร่ธาติจากเนื้อๆในของดิน ผลจะหวาน ผิวจะมัน ดอกจะใหญ่ รสชาติ ของ ผล ที่ใช้ปรับปรุงดิน

 

พลัส 42 เพิ่มรสชาติ 

ผักปลอดสารพิษ

ครบกระบวนการทางป้องกันและบำรุงดินแล้วนกแก้วคิงส์พลัส มีข้อแม้ว่าห้ามใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เคมีทุกชนิด

จึงทำให้เราไร้สารเคมีและปลอดภัย 100% โดยทุกกระบวนทุกขบวนการไร้สารเคมี

ทำไมผักเราถึงปลอดสารที่แท้จริง ?

ประเภทของผักต่างๆซึ่งมีคำมาใช้มากมายในปัจจุบันอาชีพผักปลอดสารผักปลอดภัยผักไฮโดรโปนิกส์ซึ่งผู้บริโภคจำนวนมากอย่างเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำเหล่านี้โดยล้วนเข้าใจผิดว่า ผักปลอดสารเคมี 100%

SAFE

ผักปลอดสารพิษ ผักที่มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของผัก ของพืชแต่ให้เว้นช่วงการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวเนื่องคงมีการใช้สารเคมีและผลและพบสารตกค้างของเคมี

ผักไฮโดรโปนิกส์เป็นภาพที่ไร้ดินวัสดุในการปลูกคือซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาเคมีไม่ว่าจะทางน้ำหรือทางใบสารเคมีเป็นจำนวนมากเนื่องจากจะไม่มีสารอาหารเทียบเท่ากับการปลูกทางดิน

ผักปลอดสารพิษ

ผักไฮโดรโปนิกส์

ผักอนามัย

ผักอนามัยเป็นผักที่อยู่ในกระบวนการผลิตแบบใช้สารเคมีป้องกันและปราบศัตรูพืชผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไว้ยังมีสารพิษตกค้างแต่ไม่เกินปริมาณที่กำหนดซึ่งยังคงมีสารเคมีตกค้าง

ปุ๋ยของเราที่ได้จากการย่อยสลายอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม​​

ผักของเราไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค​

เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตเพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพมากที่สุด​

 

“เพราะเราตั้้งใจจะช่วยเกษตรกรไทย ให้พ้นจากมุมมองความคิดเดิม”​

GET IN TOUCH​

บริษัท เอ็ม.ที.ที  ทรัพย์เจริญ จำกัด
99/9 หมู่ 9 ตำบล กรับใหญ่ อำเภอ บ้านโป่ง 
จังหวัด ราชบุรี 70190​

HOME

Blog

โทรหาเรา คลิกเลย!

070-555- 100-0269

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

บริษัท เอ็ม.ที.ที  ทรัพย์เจริญ จำกัด
99/9 หมู่ 9 ตำบล กรับใหญ่ อำเภอ บ้านโป่ง 
จังหวัด ราชบุรี 70190​

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !